Toelichting

De OS Balans is ontwikkeld door het NMI voor Stichting Milieukeur
om telers inzicht te geven in hun organische stofbalans en fosfaatruimte. Door uw gewassen, mestgiften en bodemkenmerken in te vullen rekent deze tool uit of uw balans positief of negatief is.

Privacy

Meer informatie over uw privacy vindt u bij de knop.

Privacy

Details

Versie: 0.0.1
Made in Wageningen by NMI