Toelichting

De OS Balans is ontwikkeld door het NMI voor Stichting Milieukeur om telers inzicht te geven in hun organische stofbalans en fosfaatruimte. Door uw gewassen, mestgiften en bodemkenmerken in te vullen rekent deze tool uit of uw balans positief of negatief is.
Uw ingevoerde gegevens worden alleen opgeslagen op uw apparaat. Daarom is het belangrijk altijd hetzelfde apparaat en browser te gebruiken, wanneer u uw balans wilt hergebruiken. Uw balans wordt dan op uw apparaaat uitgerekend en en verlaten het apparaat niet. Hierdoor heeft u controle over uw eigen data.

Privacy

Meer informatie over uw privacy vindt u bij de knop.

Privacy

Reset

Reset de applicatie. Let op: Alles wordt verwijderd en kan niet worden teruggehaald.

Details

Versie: 0.0.1
Made in Wageningen by NMI